Obsah

Zprávy

Řád veřejného pohřebiště obce Hazlov platný od 01.07.2020

Řád veřejného pohřebiště obce Hazlov platný od 01.07.2020 celý text

ostatní | 1. 7. 2020 | Autor: Lenka Dušková

Nařízení obce Hazlov č. 1/2010

Nařízení obce č. 1/2010, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užívání hrobového místa celý text

ostatní | 1. 11. 2016 | Autor: Lenka Dušková

Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanů od 01.10.2015

Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanů od 01.10.2015 a Žádost o přidělení bytu celý text

ostatní | 21. 9. 2016 | Autor: Lenka Dušková

Nařízení 1/2014 kterým se stanovují ceny za vykopání a zasypání hrobu

Toto nařízení nabývá účinnosti 1.7.2014 celý text

ostatní | 21. 9. 2016 | Autor: Lenka Dušková

Směrnice č. 2/2016

Pravidla poskytnutí dotace z rozpoču obce Hazlov na výstavbu domovních čistíren odpadních vod,Žádost. celý text

ostatní | 21. 9. 2016 | Autor: Lenka Dušková