Menu
Obec Hazlov
Hazlov
rozšířené vyhledávání

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Hazlov stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“).
 

Čl. I.
Náklady na pořízení kopií


Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
                 a) jednostranná ……………………………… 2,-- Kč
                 b) oboustranná …………………………….... 3,-- Kč
Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
                 a) jednostranná ………………………………. 4,-- Kč
                 b) oboustranná ………………………………. 6,-- Kč
Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) 2,-- Kč
Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit. V případě informací, obsažených v publikacích a tiskovinách, vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 
Čl. II.
Náklady na opatření technických nosičů dat


Náklady za opatření technických nosičů dat (disketa, CD, DVD, přenosná paměť) budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.


Čl. III.
Náklady na odeslání informací žadateli


Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p.. Náklady na balné účtovány nebudou
V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.


Čl. IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací


V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 230,-- Kč, odvozená od ročních nákladů na plat účetní obce. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky, bude úhrada dána součtem částek, připadajících na každého pracovníka. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.


Čl. V.
Ostatní ustanovení
 

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů, spojených s poskytnutím požadovaných informací. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele. Tento požadavek musí být odůvodněn a obsažen již v žádosti o poskytnutí informace.
Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách, nebo převodem na bankovní účet obce č. 2726331/0100, nebo č. 782807369/0800
Tento sazebník se stanoví na neurčito.
Sazebník byl vydán starostkou obce Hazlov dne 23. 3. 2017 

V Hazlově dne 23. 3. 2017
 

…………………………..

starostka obce
 

Úřad obce

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Hlášení závad

Hlášení závad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Ocenění

Vesnice roku 2019

Vesnice roku 2016
Zlatá stuha - vesnice Karlovarského kraje roku 2019