Menu
Obec Hazlov
Hazlov
rozšířené vyhledávání

Víceúčelové hřiště v parku

 • Název projektu: Víceúčelové hřiště v parku - Hazlov 
 • Registrační číslo: CZ.1.09/2.2.00/81.01293
 • Realizátor: Obec Hazlov
 • Finanční zdroj: Regionální operační program NUTS Severozápad
 • Celkové náklady projektu: 4 337 148,-Kč

Dotace z rozpočtu RR SZ (ze strukturálního fondu ERDF):    3 578 820,-Kč

 • Termín realizace projektu:  1.1.2014 – 28.10.2015

Partneři projektu: Tenisový klub Aš, Základní škola a mateřská škola Hazlov, okr. Cheb, příspěvková organizace a Zoufalý Michal - technický dozor 

Základní charakteristika a cíle projektu

Potřeby realizace projektu

 • Stávající fyzický stav řešené lokality byl nedostačující a na hranici životnosti, 
 • Realizací projektu chtěla obec Hazlov nabídnout svým obyvatelům a návštěvníkům moderní zázemí pro trávení volného času na úrovni 21. století Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění infrastruktury pro trávení volného času a zvýšení kvality prostředí pro život místních občanů a návštěvníků v obci Hazlov.

Specifickými cíli projektu bylo:

 • zkvalitnit podmínky pro trávení volného času místním občanům,
 • rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro občany obce Hazlov,
 • zlepšit stav veřejného prostranství,
 • zlepšit fyzický vzhled obce Hazlov.

Ceník

užívání hřiště je zdarma

Rezervace ZDE


Provozní řád

Víceúčelové hřiště v parku - Hazlov

I.

Vlastník, provozovatel a správce

 1. Obec Hazlov (dále jen „provozovatel“) je vlastníkem a zároveň provozovatelem hřiště včetně chodníku, osvětlení a zařízení v jeho těsné blízkosti.

 2. toto Víceúčelové sportovní hřiště bylo vybudováno za finančního přispění Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad,

 3. Pro příjemný a bezpečný pobyt na tomto víceúčelovém sportovním hřišti jste povinni se řídit tímto provozním řádem, vydaným na základě Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů následovně:

  II.

  Účel multifunkčního hřiště

 4. Víceúčelové sportovní hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit pro širokou veřejnost všech věkových skupin zejména k míčovým hrám, jako je tenis, minikopaná, streetball, volejbal, nohejbal, pozemní hokej, badminton, vybíjená apod.

 5. Hřiště může být na základě dohody v určitých hodinách vyčleněno pro školské, sportovní a společenské organizace.

 6. Hřiště může být v případě potřeby osvětleno venkovním stožárovým osvětlením.

  III.

  Správa hřiště

 7. Za provoz víceúčelového hřiště zodpovídá provozovatel prostřednictvím svých zaměstnanců.

 8. Provozovatel zajišťuje pravidelnou údržbu hrací plochy a vybavení, půjčuje klíče, otevírá a zavírá areál, zapůjčuje sportovní vybavení (sloupky, sítě, branky apod.) a kontroluje dodržování provozních pokynů.

 9. Provozovatel dohlíží na udržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky hřiště a je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řád pro návštěvníky.

 10.  Provozovatel neručí za odložené věci v areálu a nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportoviště.

 11. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

 12. Úrazy, či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit provozovateli hřiště.

 13. Provozovatel přijímá objednávky na rezervace hřiště a vede jejich evidenci.

 14. Víceúčelové hřiště je monitorováno bezpečnostní kamerou.

  IV.

  Povinnosti uživatelů hřiště

 15. V areálu hřiště a jeho okolí je přísně zakázáno jakékoliv znečišťování, nebo poškozování zařízení, zeleně, oplocení a staveb.

 16. Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:

  §  odhazovat odpadky mimo odpadkové koše

  §  vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, obuv s podpatky apod.)

  §  sportovat ve venkovní obuvi

  §  vstupovat na hřiště ve znečištěné obuvi (bláto, písek, kamínky aj.)

  §  jezdit na kole, koloběžce, skateboardu

  §  lézt po konstrukcích, sítích a ostatním zařízení hřiště, sedat na dřevěné hrazení hřiště
  §  pohyb dětí do 10-ti let bez dozoru

  §  přemisťovat zařízení mimo stanovená místa

  §  po povrchu je zakázáno smýkat těžké předměty, přenášet branky na kopanou, atd.

  §  kouření a používání psychotropních a omamných látek

  §  konzumovat veškeré nápoje a jídla všeho druhu

  §  vstupovat na hřiště se sladkými nápoji (Coca-Cola, Sprite, džusy apod.)

  §  přinášet sklo a ostatní ostré předměty

  §  vstupovat na hřiště mimo vyhrazenou dobu a bez vědomí provozovatele

  §  vstupovat v podnapilém stavu

  §  vstupovat se zvířaty

  §  rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm

  §  přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty

  §  odhazovat žvýkačky na povrch hřiště

 17. V zájmu nerušené a bezpečné sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám v počtu, který odpovídá danému sportu. Divákům je dovoleno sledovat hru za hrazením (mimo hřiště).

 18. Uživatelé nesmějí svou činností ohrožovat ostatní sportující a také obtěžovat nejbližší okolí hlukem, vulgárními výkřiky apod.

  V.

  Provozní doba víceúčelového hřiště

  1)   Provozní doba

Duben - Říjen

Listopad - Březen

PO  - PÁ

10:00 - 21:00

(12:00 - 16:00)

Zavřeno

SO - NE

10:00 - 21:00

 

2)  Od pondělí do pátku je hřiště v době od 12:00 - 16:00 otevřeno široké veřejnosti bez možnosti rezervace. 

3)  Provozní doba může být upravena vzhledem k momentálním klimatickým a povětrnostním podmínkám.

4)  Zdržovat se v areálu hřiště bez vědomí provozovatele a mimo provozní dobu je zakázáno!

V.

Užívání hřiště a poplatky (půjčovné)

 1. Instalaci sloupků a sítí provádí návštěvníci sami. Pokud nastanou pochybnosti jak vybavení správně instalovat, je povinností návštěvníků obrátit se na provozovatele hřiště, který provede správnou instalaci.

 2. Poplatky spojené s využíváním hřiště a vybavení jsou stanoveny za 60 minut bez ohledu na to, zdali byla tato doba ze strany návštěvníků plně využita.

 3. Hřiště je možné pronajmout maximálně na dobu 120 minut (2 hodiny). Po uplynutí této doby, jsou návštěvníci povinni hřiště opustit a přenechat je dalším zájemcům.

 4. Na pořádání turnajů se nevztahuje časové omezení 2 hodin. Hřiště se pronajímá jako celek

 5. Poplatky za užívání hřiště: zdarma

  VI.

  Další ustanovení

 6. Při nedodržování tohoto provozního řádu je provozovatel, nebo jím pověřený pracovník oprávněn takového uživatele z hřiště vykázat.

 7. Pokud se uživatel hřiště po výzvě neopustí, bude provozovatel informovat Policii ČR.

 8. Hřiště je z bezpečnostních důvodů monitorováno kamerou.

  VII.

  Důležitá telefonní čísla

   

  Starostka obce: 602110528                                   Místostarosta obce: 725056550

   

Tísňová linka: 112     Hasičský záchranný sbor ČR: 150 

Policie ČR: 158          Zdravotní záchranná služba: 155

Obec Hazlov

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Hlášení závad

Hlášení závad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Ocenění

Vesnice roku 2019

Vesnice roku 2016
Zlatá stuha - vesnice Karlovarského kraje roku 2019