Menu
Obec Hazlov
Hazlov
rozšířené vyhledávání

Odpadové hospodářství

Informace o odpadovém hospodaření obce za rok 2021 (150.84 kB)

INFORMACE  O  ODPADOVÉM  HOSPODÁŘSTVÍ  OBCE  HAZLOV  ZA  ROK  2022 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště. Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

Umístění plastových nádob a kontejnerů v obci a Hazlov a okolí

Plast kontejner 240L

Umístění a počet:

Hazlov - hřbitov 1x, panelák u potoka 2x, panelák 428 2x, za mostem u VB 2x, u starého paneláku 1x, červeňák 2x, u křížku 2x, u Hakena 1x, u hřiště 2x, u školy 2x, u Kirschneka 2x, u Mondeka 2x, na výfuku 2x,

Výhledy – u staré školy 2x,

Skalka u Hazlova – u zastávky 2x,

Lipná – u zastávky 1x

Polná – u zastávky 2x,

Podílná – u zastávky 1x,

Táborská – náměstí 1x

Papír kontejner 240L

Umístění a počet: 

Hazlov - panelák u potoka 2x, panelák 428 2x, za mostem u VB 2x, u starého paneláku 1x, červeňák 2x, u křížku 2x, u Hakena 1x, u hřiště 2x, u školy 2x, u Kirschneka 2x, u Mondeka 2x, na výfuku 2x,

Výhledy – u staré školy 2x,

Skalka u Hazlova – u zastávky 2x,

Lipná – u zastávky 1x

Polná – u zastávky 2x,

Podílná – u zastávky 1x,

Táborská – náměstí 1x

Sklo kontejner 240L

Umístění a počet:

Hazlov - panelák u potoka 1x, panelák 428 1x, za mostem u VB 1x, u starého paneláku 1x, červeňák 1x, u křížku 1x,  u hřiště 1x,  u Kirschneka 1x, u Mondeka 1x, na výfuku 1x,

Výhledy – u staré školy 1x,

Skalka u Hazlova – u zastávky 1x,

Lipná – u zastávky 1x

Polná – u zastávky 1x,

Táborská – náměstí 1x

Kovy

Umístění, počet a objem:

Hazlov -  panelák 428 1x 240L, za mostem u VB 1x120L, u starého paneláku 1x120L, červeňák 1x120L, u křížku 1x120L, u Hakena 1x120L, u hřiště 1x120L, u Kirschneka 1x240L, u Mondeka 1x120L, na výfuku 1x120L,

Výhledy – u staré školy 1x120L,

Skalka u Hazlova – u zastávky 1x120L,

Lipná – u zastávky 1x120L

Polná – u zastávky 1x120L,

Podílná – u zastávky 1x,

Táborská – náměstí 1x120L

Textil

Umístění a počet:

Hazlov – u hřiště 1x, u dolní hospody 2x,

Bio odpad

Umístění:

Hazlov -  technické služby sběrné místo a poté svážen smluvní firmou

Elektro – červená

Umístění a počet:

Hazlov – roh paneláku 428 1x, u dolní hospody 1x,

Velkoobjemový kontejner

Umístění a počet:

Hazlov – technické služby sběrné místo 1x, 

Oleje

Umístění a počet:

Hazlov – technické služby sběrné místo 1x,

Směsný odpad

Umístění a počet:

Hazlov – u kapličky 1x kontejner, hřbitov 2x, starý panelák  garáže 2x, panelák u potoka 3x, panelák za potokem 2x, panelák 428 3x, u starého paneláku 1x,

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny, tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Zaprvé je to bezobalové nakupování, redukce odpadu, za druhé lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné použití, půjčování, prodloužení životnosti) a za předcházení vzniku se považuje i domácí a komunitní kompostování, neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, odpadá i jeho doprava). Ještě jedná z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější. Mezi hlavní problémy spojené s nakládáním s odpady v Karlovarském kraji patří nízký podíl materiálového využívání komunálních odpadů, přetrvávající velké množství černých skládek a nakládání s autovraky. Dalším problémem je nakládání se stavebním odpadem, při kterém zůstávají značné rezervy, zejména pokud jde o nakládání se stavebním odpadem hned při jeho vzniku, a s tím spojené opětovné využití stavebních odpadů ve stavebnictví.                                             K řešení těchto i dalších problémů přispívá zpracovaný Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje pro období 2020 až 2025. Zpracování tohoto dokumentu zajistil a vypracoval v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v návaznosti na schválený Plán odpadového hospodářství České republiky Karlovarský kraj v samostatné působnosti. Hlavním účelem Plánu odpadového hospodářství je napomoci vytvoření funkčního systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji, zaměřeného na předcházení jejich vzniku, omezování množství a nebezpečnosti vznikajících odpadů a na maximální využívání vznikajících odpadů.            

 

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

284,7706t směsného komunálního odpadu,

31,5196t papírového odpadu a lepenky,

33,0175t plastového odpadu,

9,908t odpadu ze skla,

2,49t oděvů,

0,123t jedlých olejů a tuků,

61,088t kovů.

Při mobilním sběru bylo odevzdáno 57,69t objemného odpadu, 13,46t směsného stavebního a demoličního odpadu, 0,062t barev, tiskařských barev, lepidel a pryskyřic, 0,002t detergentů obsahujících nebezpečné látky, 0,02t rozpouštědel, 0,247t jiných motorových, převodových a mazacích olejů, 0,01t obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek, 4,04t pneumatik, 12,58t cihel, 0,087t vyřazených anorganických chemikálií, 0,021t vyřazených organických chemikálií. Dále obec vyprodukovala 109,897t biologicky rozložitelného odpadu.

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 645 140,- Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 730 023,- Kč.

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 991 647,- Kč,

na odměnách za tříděný odpad obec obdržela částku ve výši 277 280,- Kč

 

 

V Hazlově                  21.4. 2023

                                                                                              Lenka Dvořáková v.r.

                              starostka obce                           

Úřad obce

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Ocenění

Vesnice roku 2019

Vesnice roku 2016
Zlatá stuha - vesnice Karlovarského kraje roku 2019