Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zastupitelstvo

Rozpočet

Obecně závazné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
OZV 1/2019 O místním poplatku ze psů 20.12.2019 06.01.2020
OZV 2/2019 O místním poplatku z pobytu 20.12.2019 06.01.2020
OZV 3/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 20.12.2019 06.01.2020
Příloha č. 1 k OZV 3/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 20.12.2019 06.02.2020
OZV č. 2/2017, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/2008, č. 5/1995 a č. 4/1996 30.11.2017 16.12.2017
OZV 1/2017 O nočním klidu 03.08.2017 19.08.2017
OZV č. 3/1996 o vymezení závazné části řešení územního plánu Hazlova 24.01.2017
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hazlov 01.11.2016
OZV 2/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení 09.12.2013 09.01.2014
OZV 1/2013 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích 21.06.2013 08.07.2013
OZV 5/2012 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 09.03.2012 25.03.2012
OZV 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 02.03.2012 19.03.2012
OZV 4/2012 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010,o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 02.03.2012 19.03.2012

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999Sb

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Program 22. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje 25.05.2020 od 13 hodin 15.05.2020 26.05.2020
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj - Oznámení o zahájení měřických prací - Otov u Hazlova a Skalka u Hazlova 14.05.2020 30.05.2020
Ministerstvo obrany - Oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku 12.05.2020 09.06.2020
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu 06.05.2020
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020 27.04.2020 27.05.2020
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 22.04.2020 31.12.2022
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Otov u Hazlova 22.04.2020 31.12.2020
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků 24.03.2020
Kontakty na krizové linky týkající se koronaviru 23.03.2020
Obec Hazlov nabízí dopravu nákupů pro osamělé seniory 18.03.2020
Informace ke koronaviru pro seniory 16.03.2020
Oznámení o možnosti odkládání použitých jedlých olejů a tuků 23.01.2020
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j.63920/2019-MZE-16212 10.12.2019 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 02.09.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství odbor hospodářské úpravy lesů č.j. 18918/2019-MZE-16212 12.04.2019 31.12.2022
Zajištění publicity projektu - Multifunkční volnočasové centrum v Hranicích 18.04.2018
Informace pro občany s adresou trvalého pobytu na sídle ohlašovny 18.01.2016
Anotace k projektu "Víceúčelové hřiště v parku - Hazlov" reg.č.CZ.1.09/2.2.00/81.01293 29.04.2015
Anotace k projektu "Hazlovské centrum sportu a volného času" reg.číslo:CZ.1.09/2.2.00/70.01085 29.04.2015
Zajištění povinné publicity projektu "Vybudování zázemí pro komunitní život v obci Staré Sedlo" 26.03.2015
Nábor příslušníků do Aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky 05.11.2014
Havarijní plán Karlovarského kraje - Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení 19.08.2014
Digitální povodňový plán Karlovarského kraje 19.08.2014
Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí §64 - 65 zák. 256/2013 Sb. 16.04.2014 31.12.2023

Veřejnoprávní smlouvy

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK