Obsah

Název projektu: Revitalizace návsi v Polné, Hazlov, okres Cheb

Povinné sdělení: Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 479.435,-

Výše příspěvku SFŽP: 400.000,-

Výše příspěvku žadatele: 79.435,-

Realizace projektu

Zahájení: září 2019

Ukončení: srpen 2020

„Projektem byla navržena revitalizace návsi v Polné u Hazlova. Projektem byly vybudovány nové pěší cesty k oddechové ploše. Na celé ploše bylo navrženo odstranění nežádoucích rostlin a založení nových trávníkových ploch. Realizací projektu bylo vysazeno 11 alejových stromů včetně trojkůlového kotvení, dále bylo vysazeno 105 ks keřů, byla nainstalována dřevěná pergola. Projektem bylo založeno 754,7 m2 a 110m2 mlatových cest se 146,6 bm obruby z ocelové pásoviny.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové náklady činily 479 435 Kč, podpora formou dotace 400 000 Kč. Realizace probíhala od září 2019 do srpna 2020.

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz  

Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz

 

llogo