Obsah

Výměna střešní krytiny fotbalových kabin

Dotace Karlovarského kraje – Podpora údržby a obnovy sportovních zařízení

Celkové náklady                                              228 272,- Kč

Příspěvek Karlovarského kraje                  156 000,- Kč